Apel deschis pentru identificarea de proiecte de specializare inteligentă în domeniul IT în Regiunea Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat un apel deschis pentru identificarea de proiecte în domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare a Regiunii Nord-Est: agroalimentar; biotehnologii; IT; textile.  Strategia are în vedere implementarea unor proiecte (de investiții, dezvoltare de competențe, cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic sau cooperare/asociere), de care să beneficieze în principal agenții economici și ale căror beneficii să se reflecte în îmbunătățirea calității vieții în comunitățile regiunii. Un rezumat al acestui document actualizat se găsește aici.

Proiectele depuse vor fi analizate de ADR Nord-Est, avizate de Consorțiul Regional de Inovare, din care face parte și un reprezentant al Clusterului, și incluse în portofoliul Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă. Aceste proiecte vor beneficia de sprijin pentru identificarea celor mai bune soluții de finanțare și parteneriat, precum și help-desk pentru pregătirea și depunerea aplicațiilor.

Membrii clusterului sunt invitați să completeze fișele alăturate, în domenii în care pot susține inițiative, până la data de 20 aprilie a.c.

Fișele se pot transmise pe adresa clusterului (office@adieuronest.ro) sau se pot completa direct în aplicația online, la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PDL_NorthEast_IT.

Mai multe informații sunt disponibile la adresa: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/18392/apel-deschis-pentru-identificare-proiecte-de-specializare-inteligenta-in-regiunea-nord-est.