Cine suntem

Date economice

Cifra de afaceri cumulată a IMM-urilor din domeniul IT&C, la nivelul Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub, a fost de aprox. 17,3 mil. EURO în 2010, urmată de o ușoară creștere de 1,57% în 2011, ajungând, în 2012, la peste 21,6 mil. EURO.

Din perspectiva numărului mediu de angajați, evoluția a fost similară cu traseul parcurs de cifra de afaceri, cu un salt de aprox. 18% în 2011 și o aparentă regresie în 2012 (-1,3%), când s-a înregistrat, la nivelul IMM-urilor din cadrul Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub, un număr total de 447 de angajați. Trebuie menționat, însă, faptul că multe din companiile din domeniu aleg să colaboreze, pentru proiectele pe care le derulează, cu experți pe termen scurt angajați în baza unui contract civil de furnizare de servicii (PFA) pentru care nu există o estimare.

La aceste cifre se adaugă personalul membrilor de tip universități/organizații de cercetare-dezvoltare-inovare, care se ridică la aprox. 4.829 angajați (cf. datelor pentru 2012), ale căror venituri cumulate s-au ridicat în 2012 la peste 560 milioane lei, în creștere cu 12% față de 2011. Pentru anul 2013 se estimează o creștere cu minimum 15% a numărului de anagajați, tendință care se estimează că se va menține și în 2014, cu un salt până la 20-205%.

Din perspectiva exporturilor, în cadrul clusterului activează două categorii de companii: filiale ale unor multinaționale, a căror activitate este în proporție covârșitoare (70%-90%) orientată către export, și companii cu capital românesc, a căror orientare către export este oscilantă. Cu toate acestea, planurile de dezvoltare pentru următoarea perioadă arată o tendință în creștere a exporturilor, chiar și pentru acele companii care nu au raportat deloc exporturi în ultimii ani. Cumulat, valoarea exporturilor în 2011 s-a ridicat la 18.024.975 lei, iar în 2012 la 16.270.105 lei, înregistrând deci o ușoară scădere (de 9,7%). Pentru anul 2013, valoarea exporturilor a atins s-a ridicat la 16.668.885 lei. Tendința de creștere față de perioada 2011-2012 se va menține și în anii 2014-2015. În medie, în anii 2011 și 2012 valoarea exporturilor membrilor clusterului a fost de aprox. 22% din cifra de afaceri. Cumulat, însă, se prognozează ca în 2014-2015 indicatorul export să cunoască o evoluție ascendentă, cu o rată medie anuală de creștere de 20-25%.

Investițiile în tehnologie ale companiilor din cadrul clusterului au cunoscut și ele o evoluție ascendentă după ce efectele crizei economice s-au estompat. Astfel, dacă în 2011 acestea s-au situat la 8.035.173 lei, în 2012 au ajuns la 5.615.549 lei, iar pentru anul 2013 și 2014 erau estimate investiții de aproximativ 7 milioane lei/anual. Din totalul investițiilor efectuate, în 2011 și 2012, investițiile în tehnologie au reprezentat aproximativ 30 %, în timp ce, în 2013 și 2014, acestea au ajuns să reprezinte 40 % din total. Sume semnificative în investiții au fost efectuate de către universitățile din cluster.

Cheltuielile cu activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare au cunoscut un trend ascendent atât la nivelul companiilor, cât și al universităților din cluster, deși continuă să se mențină un decalaj extrem de important între cheltuielile publice și cele private în CDI.

Cine suntem

Înființat în 2013, ca pol de dezvoltare concentrat pe cercetare, inovare și servicii IT, Clusterul Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub aduce împreună companii de profil din Regiunea Nord-Est (2000+ angajați), 4 instituții de învățământ superior și de cercetare, autorități publice locale și organizații non-guvernamentale/facilitatori externi cu experiență relevantă/furnizori de servicii terțiare de pe lanțul de valoare.

Clusterul Inovativ Regional EURONEST IT&C Hub își propune să contribuie la promovarea și poziționarea României și, în special, a Regiunii Nord-Est ca:

 • furnizor european competitiv de servicii și tehnologii IT&C și,
 • în egală măsură, ca destinație europeană prioritară pentru proiectele de cercetare – dezvoltare – inovare ale marilor companii internaționale,

valorificând, astfel, deopotrivă atât competențele companiilor autohtone de profil, cât și resursele umane specializate în acest domeniu.

Raportat la aria geografică de acoperire, la numărul membrilor fondatori, la numărul membrilor aderenți și la potențialul de dezvoltare, clusterul  EURONEST IT&C se prefigurează a fi al doilea la nivel național, după cel de la Cluj-Napoca, dedicat tot industriei de IT&C.

Managementul clusterului este asigurat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (www.adieuronest.ro).

Facts & Files

Teritoriu: Regiunea Nord-Est – județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui (plus alte zone relevante din țară).

Sector de activitate:  software și servicii; tehnologia informației și comunicațiilor.

Coduri CAEN :

 • PRINCIPAL:
 • Software şi Servicii IT
  • Editarea produselor software (CAEN 582)
  • Servicii în tehnologia informaţiei (CAEN 620)
  • Portaluri web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe (CAEN 631),
  • Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii (CAEN 951)
 • SECUNDAR:
 • Industria prelucrătoare TI&C. Hardware şi electronică
  • Fabricarea componentelor electronice – CAEN 261
  • Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice – CAEN 262
  • Fabricarea echipamentelor de comunicaţii – CAEN 263
  • Fabricarea produselor electronice de larg consum – CAEN 264
 • Telecomunicaţii (CAEN 61).