CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII CLUSTERULUI REGIONAL INOVATIV EURONEST IT&C HUB ȘI STIMULAREA INTERACȚIUNILOR DINTRE MEMBRI PENTRU DEZVOLTAREA DE PRODUSE ȘI SERVICII DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE

Regiunea Nord Est – pol al competitivității și dezvoltării de produse și servicii de înaltă tehnologie

​            Clusterul Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub va lansa joi, 17 iulie a.c., proiectul cu titlul „Creșterea competitivității Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub și stimularea interacțiunilor dintre membri pentru dezvoltarea de produse și servicii de înaltă tehnologie”, finanțat prin POS CCE 2007-2013, Axa 1, DMI 1.3, Operațiunea 1.3.3 – Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere. Proiectul se va derula pe parcursul a 18 luni și are o valoare totală de 3.296.000,00 lei.  ​

Proiectul se adresează în special celor 21 de membri ai clusterului, precum și IMM-urilor și clusterelor/rețelelor de afaceri din Regiune și din țară, având ca obiectiv general valorificarea oportunităților specifice din Regiune în materie de calificare a forței de muncă și de concentrare a organizațiilor furnizoare de educație superioară, transformându-le în avantaje locale, într-un cadru integrat.

Clusterul EURONEST IT&C își propune să acționeze în baza conceptului place based competitiveness, valorificând oportunitățile specifice din Regiune în materie de calificare a forței de muncă și de concentrare a organizațiilor furnizoare de educație superioară, transformându-le în avantaje locale într-un cadru integrat. Proiectul de față vine în întâmpinarea mai multor direcții strategice de acțiune ale Clusterului EURONEST IT&C și va contribui la îmbunătăţirea atractivității sale pentru alte companii, la dezvoltarea de noi servicii pentru a fi puse la dispoziția membrilor, la creșterea cifrei de afaceri și a numărului de angajați ai IMM-urilor din domeniu, la intensificarea interacțiunilor dintre universități și mediul privat și, implicit, la un mai rapid transfer tehnologic, la dezvoltarea de produse/sisteme/tehnologii proprii cu valoare adaugată ridicată. Raportat la economia regională, creșterea competitivității și internaționalizarea Clusterului EURONEST IT&C poate contribui la dezvoltarea de noi structuri de afaceri, la dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic, dar și la creșterea atractivităţii regiunii, la relansarea economică şi la îmbunătăţirea serviciilor urbane şi sociale, la creşterea calităţii vieţii, precum și la atragerea de noi investitori în Regiunea Nord-Est – în domeniul de referință sau în domenii aferente lanțului de valoare.

Dincolo de activitățile destinate managementului și internaționalizării Clusterului, prin proiect vor fi dezvoltate două tehnologii prin două proiecte de cercetare industrială implementate în echipe alcătuite din universități și companii: „SIMAPS – Sistem de monitorizare si asistenta pentru persoanele cu nevoi speciale” (Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi SC Romsoft SRL din Iași) și SisConGes – „Dezvoltarea unui sistem reconfigurabil pentru controlul clădirilor inteligente și gestionarea utilizării energiilor provenite din surse regenerabile” (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi S.C. Greensoft S.R.L din Iași).

***

Viziunea generală a Strategiei de Dezvoltare a Clusterului EURONEST IT&C are la bază dezideratul creșterii competitivității Regiunii Nord-Est prin (1) susținerea dezvoltării unui sector care prezintă nu numai unul dintre cele mai ridicate potențiale de inovare, ci și avantajul că este indispenabil dezvoltării inteligente a tuturor celorlalte sectoare economice (infrastructura viitorului), (2) precum și prin realizarea de noi investiții și de transferuri tehnologice și  (3) prin intensificarea colaborării între universități/organisme de CDI și companiile active în domeniul IT&C pentru dezvoltarea de proiecte comune de cercetare fundamentală, industrială sau experimentală. Proiectele din portofoliul aferent Strategiei de Dezvoltare  a Clusterului EURONEST IT&C HUB însumează peste 150 milioane EUR care vor fi atrași pentru dezvoltarea industriei de IT&C în perioada 2014-2020.

Clusterul EURONEST IT&C va fi, la orizontul anului 2018-2020, unul dintre cele mai dinamice clustere de la granița estică a Uniunii Europene, promotor al unui model economic durabil, inteligent și inclusiv care valorifică în mod optim resursele locale și regionale, transformând Regiunea Nord-Est într-un reper în domeniul IT&C și al cercetării aplicate, sub deviza „OPEN FOR BUSINESS! Implementing Tomorrow’s Future Today!”.

Vezi comunicatul de presa