Fonduri guvernamentale pentru internaționalizarea IMM-urilor

Guvernul a adoptat ieri, 13 iulie a.c., normele metodologice de aplicare a Programului de susținere a internaționalizării, prin care accesul pe piața externă a IMM-urilor va fi finanțat de la bugetul de stat cu suma de 71 milioane lei, pentru perioada 2017-2020. Ministrul pentru Mediul de Afaceri a anunțat că, pe 25 iulie, se dă start înscrierilor în noul program, prin care firmele mici și mijlocii din România vor putea primi fonduri nerambursabile de până la 50.000 de lei. Potrivit actului normativ, finanțarea nerambursabilă este în cuantum de maximum 50.000 de lei/beneficiar și reprezintă maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, beneficiarii urmând să contribuie cu 10%.

Programul urmărește:

  1. promovarea produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe noi piete externe;
  2. stimularea comunicarii si a parteneriatului in afaceri;
  3. pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a produselor si serviciilor pe noi piete.

Prin program se finanțează:

  • participări individuale la târguri și expoziții internaționale, organizate în străinătate, cu stand propriu, altele decât cele organizate în baza OUG 56/2016 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat și în baza HG 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului;
  • participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate, altele decât cele organizate în baza OUG 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat și în baza HG 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului;
  • crearea identității vizuale a unui IMM (marcă, siglă, slogan);
  • realizarea unui site pe Internet/aplicație pentru mobil, pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor promovate, în limba română și limba engleză/altă limbă de circulație internațională;
  • participări ale angajaților la cursuri de pregătire, în țară și/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piețe;
  • analize și studii de piață;
  • alte tipuri de activități de promovare și susținere a internaționalizării.

Pot beneficia de finanțare microîntreprinderile și IMM-urile care au ca obiect de activitate producția de bunuri și/sau prestări de servicii (codurile CAEN principal și/sau secundar autorizat conform Legii nr. 359/2004). Sunt exceptate de la finanțare firmele din sectoarele de pescuit, acvacultură, agricultură, prelucrare agricolă și altele. Ajutorul NU se poate folosi pentru achiziționarea de vehicule de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.

Completarea cererii-tip pentru înscrierea în program, în vederea obținerii finanțării, se face on-line, pe site-ul www.aippimm.ro. Data de la care este activă înscrierea on-line se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

Verificarea documentelor depuse și a cererii pentru înscrierea se face în maximum 15 zile lucrătoare, după încheierea sesiunii de înscriere.

Acordarea finanțării se realizează în baza criteriului „primul venit – primul servit”, în limita bugetului.

Membrii Clusterului EURONEST ICT pot solicita sprijin gratuit în vederea completării și depunerii dosarelor de finanțare personalului tehnic al clusterului.

Anexa cu cheltuielile eligibile în programul Internaționalizare, cererea-tip precum și alte anexe ale Hotărârii se pot descărca de aici.