Nou instrument de promovare a investițiilor publice și private

A fost lansat Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI), un nou portal web care le permite promotorilor de proiecte din UE, din sectorul public sau privat, să ia legătura cu potențiali investitori din întreaga lume.

Portalul este pus la dispoziție și găzduit de Comisia Europeană și face parte din inițiativa privind Planul de investiții pentru Europa care vizează mobilizarea investițiilor, favorizarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în întreaga UE.

Pentru a fi publicat pe portal, un proiect trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să aibă costuri totale de cel puțin 1 milioane EUR – începând cu luna iulie, plafonul a fost redus de la 5 milioane EUR, la 1 milion EUR;
  • să se deruleze într-unul din sectoarele economice prestabilite, cu valoare adăugată ridicată;
  • să fie programat să înceapă în termen de 3 ani de la data publicării (sau să fi început deja);
  • să fie promovat de o entitate juridică publică sau privată stabilită într-un stat membru al UE;
  • să fie compatibil cu toată legislația UE și națională aplicabilă.

Proiectele pot fi depuse în toate limbile oficiale ale UE.

De asemenea, pe site-ul PEPI pot fi publicate și proiecte transfrontaliere, cu condiția ca investiția să aibă loc în două sau mai multe din țările UE indicate. Proiectele transfrontaliere în care sunt implicate țări din afara UE sunt, de asemenea, acceptate, atâta timp cât investiția aduce avantaje și are loc, cel puțin parțial, într-un stat membru al UE.

Pentru a publica un proiect de investiții, accesați site-ul ec.europa.eu/eipp, faceți clic pe linkul „Adăugarea proiectului dumneavoastră” și urmați instrucțiunile. Promotorii de proiecte din sectorul privat trebuie să achite o taxă de 100 EUR pentru fiecare proiect publicat, cu excepția cazului în care proiectele lor sunt sprijinite de o autoritate publică dintr-un stat membru al UE (inclusiv autorități regionale și naționale). Promotorii de proiecte din sectorul public sunt scutiți de taxa de depunere a proiectului.

Mai multe detalii găsiți accesând aici sau contactând Clusterul.