Comunicare
NOUTATI

Clusterul EURONEST ICT Hub caută modele de inovare în cadrul proiectului CLUSTERIX 2.0

Proiectul Clusterix 2.0 este un proiect de cooperare interregionala finantat in cadrul primului apel al Programului de Cooperare Interregionala Interreg Europe.

Acest program urmareste imbunatatirea punerii in aplicare a politicilor si programelor de dezvoltare regionala, in principal a programelor din cadrul obiectivului privind investitiile pentru crestere economica si a locurilor de munca si, daca este cazul, a programelor din cadrul obiectivului Cooperare Teritoriala Europeana prin promovarea schimbului de experienta si a invatarii de noi politici, in randul actorilor de interes regional. Programul dispune de un buget de 359 mil EUR si finanteaza doua tipuri de actiuni: Proiecte de cooperare interregionala si Platforme de invatare de politici.

Avand in vedere ca nivelul inovarii si al performantei industriale nu sunt foarte ridicate in Regiunea Nord-Est, este necesar sa sprijinim parteneriatele intre mediul de afaceri si cel de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) pentru a:

1. creste transferul de cunostinte, tehnologie si personal cu abilitati in CDI;
2. dezvolta produse si procese bazate pe cererea pietei;
3. dezvolta noi modele de inovare bazate de legaturi si sinergii mai concentrate intre actorii relevanti;
4. furniza personal calificat pe piata muncii pentru a raspunde nevoilor companiilor.

Actiunile de imbunatatire a instrumentului urmaresc:

Citeste tot articolul >>

Fonduri guvernamentale pentru internaționalizarea IMM-urilor

Guvernul a adoptat ieri, 13 iulie a.c., normele metodologice de aplicare a Programului de susținere a internaționalizării, prin care accesul pe piața externă a IMM-urilor va fi finanțat de la bugetul de stat cu suma de 71 milioane lei, pentru perioada 2017-2020. Ministrul pentru Mediul de Afaceri a anunțat că, pe 25 iulie, se dă start înscrierilor în noul program, prin care firmele mici și mijlocii din România vor putea primi fonduri nerambursabile de până la 50.000 de lei. Potrivit actului normativ, finanțarea nerambursabilă este în cuantum de maximum 50.000 de lei/beneficiar și reprezintă maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, beneficiarii urmând să contribuie cu 10%.

Programul urmărește:

 1. promovarea produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe noi piete externe;
 2. stimularea comunicarii si a parteneriatului in afaceri;
 3. pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a produselor si serviciilor pe noi piete.

Prin program se finanțează:

 • participări individuale la târguri și expoziții internaționale, organizate în străinătate, cu stand propriu, altele decât cele organizate în baza OUG 56/2016 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat și în baza HG 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului;
 • participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate, altele decât cele organizate în baza OUG 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat și în baza HG 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de promovare a exportului;
 • crearea identității vizuale a unui IMM (marcă, siglă, slogan);
 • realizarea unui site pe Internet/aplicație pentru mobil, pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor promovate, în limba română și limba engleză/altă limbă de circulație internațională;
 • participări ale angajaților la cursuri de pregătire, în țară și/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piețe;
 • analize și studii de piață;
 • alte tipuri de activități de promovare și susținere a internaționalizării.

Pot beneficia de finanțare microîntreprinderile și IMM-urile care au ca obiect de activitate producția de bunuri și/sau prestări de servicii (codurile CAEN principal și/sau secundar autorizat conform Legii nr. 359/2004). Sunt exceptate de la finanțare firmele din sectoarele de pescuit, acvacultură, agricultură, prelucrare agricolă și altele. Ajutorul NU se poate folosi pentru achiziționarea de vehicule de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost.

Completarea cererii-tip pentru înscrierea în program, în vederea obținerii finanțării, se face on-line, pe site-ul www.aippimm.ro. Data de la care este activă înscrierea on-line se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.

Verificarea documentelor depuse și a cererii pentru înscrierea se face în maximum 15 zile lucrătoare, după încheierea sesiunii de înscriere.

Acordarea finanțării se realizează în baza criteriului „primul venit – primul servit”, în limita bugetului.

Membrii Clusterului EURONEST ICT pot solicita sprijin gratuit în vederea completării și depunerii dosarelor de finanțare personalului tehnic al clusterului.

Anexa cu cheltuielile eligibile în programul Internaționalizare, cererea-tip precum și alte anexe ale Hotărârii se pot descărca de aici.

Nou instrument de promovare a investițiilor publice și private

A fost lansat Portalul european pentru proiecte de investiții (PEPI), un nou portal web care le permite promotorilor de proiecte din UE, din sectorul public sau privat, să ia legătura cu potențiali investitori din întreaga lume.

Portalul este pus la dispoziție și găzduit de Comisia Europeană și face parte din inițiativa privind Planul de investiții pentru Europa care vizează mobilizarea investițiilor, favorizarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în întreaga UE.

Pentru a fi publicat pe portal, un proiect trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să aibă costuri totale de cel puțin 1 milioane EUR – începând cu luna iulie, plafonul a fost redus de la 5 milioane EUR, la 1 milion EUR;
 • să se deruleze într-unul din sectoarele economice prestabilite, cu valoare adăugată ridicată;
 • să fie programat să înceapă în termen de 3 ani de la data publicării (sau să fi început deja);
 • să fie promovat de o entitate juridică publică sau privată stabilită într-un stat membru al UE;
 • să fie compatibil cu toată legislația UE și națională aplicabilă.

Proiectele pot fi depuse în toate limbile oficiale ale UE.

De asemenea, pe site-ul PEPI pot fi publicate și proiecte transfrontaliere, cu condiția ca investiția să aibă loc în două sau mai multe din țările UE indicate. Proiectele transfrontaliere în care sunt implicate țări din afara UE sunt, de asemenea, acceptate, atâta timp cât investiția aduce avantaje și are loc, cel puțin parțial, într-un stat membru al UE.

Pentru a publica un proiect de investiții, accesați site-ul ec.europa.eu/eipp, faceți clic pe linkul „Adăugarea proiectului dumneavoastră” și urmați instrucțiunile. Promotorii de proiecte din sectorul privat trebuie să achite o taxă de 100 EUR pentru fiecare proiect publicat, cu excepția cazului în care proiectele lor sunt sprijinite de o autoritate publică dintr-un stat membru al UE (inclusiv autorități regionale și naționale). Promotorii de proiecte din sectorul public sunt scutiți de taxa de depunere a proiectului.

Mai multe detalii găsiți accesând aici sau contactând Clusterul.

Granturi oferite de BERD ASB pentru dezvoltarea companiilor mici și mijlocii cu capital românesc

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a prezentat, la Iași, în cadrul Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub, programul de granturi destinat antreprenorilor români ASB – Advice for Small Businesses.
BERD ASB co-finanțează cu 45%-75% proiectele de consultanță ale companiilor mici și mijlocii cu capital majoritar românesc din aproape toate domeniile de activitate. Valoarea maximă a grantului este de 10.000 EUR și poate fi utilizat pentru strategii de internaționalizare, servicii de branding/rebranding, strategii de marketing, de comunicare online, dezvoltare de website-uri și platforme de vânzare online, pentru identificarea de parteneri strategici pentru accesul pe piețe noi, pentru planuri de afaceri, studii de fezabilitate, audituri tehnologice, implementarea de sisteme informatice etc.
Finanțarea se acordă în mod continuu, nu există un proces propriu-zis de depunere și nici etape formale de evaluare. Pe tot parcursul procesului, solicitanții beneficiază de asistența echipei BERD ASB și au acces la servicii de consultanță oferite de companii autohtone verificate.
În România, programul funcționează din 2006 și este finanțat de Ministerul Federal de Finanțe al Austriei. Până în prezent, BERD ASB a finanțat peste 650 de proiecte cu o valoare cumulată de 8 milioane EUR. Companiile mici și mijlocii care au beneficiat de asistență sunt în proporție de 70% din afara Bucureștiului, din mediul urban (56%) sau rural (16%). În cifre, impactul serviciilor co-finanțate prin BERD ASB a însemnat o creștere a cifrei de afaceri în medie cu 31% în cazul a peste 62% din beneficiari, creșterea productivității pentru 55% din companii, creșterea numărului de angajați pentru 52% și accesarea de finanțări externe pentru 16% dintre solicitanți.
Programul se adresează și furnizorilor de servicii de consultanță care, în baza unui proces de precalificare, au posibilitatea de a participa la proiecte co-finanțate de BERD ASB.
Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul programului, la adresa: http://www.basromania.ro/about-bas-programme.
Prezentarea susținută de dna Daniela MARIN, Principal Manager ASB Romania, poate fi descărcată de aici.

Apel deschis pentru identificarea de proiecte de specializare inteligentă în domeniul IT în Regiunea Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a lansat un apel deschis pentru identificarea de proiecte în domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare a Regiunii Nord-Est: agroalimentar; biotehnologii; IT; textile.  Strategia are în vedere implementarea unor proiecte (de investiții, dezvoltare de competențe, cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic sau cooperare/asociere), de care să beneficieze în principal agenții economici și ale căror beneficii să se reflecte în îmbunătățirea calității vieții în comunitățile regiunii. Un rezumat al acestui document actualizat se găsește aici.

Proiectele depuse vor fi analizate de ADR Nord-Est, avizate de Consorțiul Regional de Inovare, din care face parte și un reprezentant al Clusterului, și incluse în portofoliul Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă. Aceste proiecte vor beneficia de sprijin pentru identificarea celor mai bune soluții de finanțare și parteneriat, precum și help-desk pentru pregătirea și depunerea aplicațiilor.

Membrii clusterului sunt invitați să completeze fișele alăturate, în domenii în care pot susține inițiative, până la data de 20 aprilie a.c.

Fișele se pot transmise pe adresa clusterului (office@adieuronest.ro) sau se pot completa direct în aplicația online, la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PDL_NorthEast_IT.

Mai multe informații sunt disponibile la adresa: http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/18392/apel-deschis-pentru-identificare-proiecte-de-specializare-inteligenta-in-regiunea-nord-est.

INVITATIE la Conferinta PRIA IT&C and Intellectual Property

PRIAevents, sub egida OSIM, organizează conferința PRIA IT&C and Intellectual Property Iași – cel mai complet eveniment din România dedicat proprietății intelectuale pentru sectorul IT&C, în 28 martie 2017, la hotel Unirea, sala Cuza, începand cu ora 9,30.

Participarea este gratuită pentru membrii clusterului.

„Dupa cum știm cu toții, investițiile din în întreaga lume în tehnologie și inovație sunt uriașe, iar în România sectorul IT este printre cele mai dezvoltate și mai atractive pentru giganții IT și pentru antreprenori, iar aceștia sunt extrem de atenți la protecția investițiilor prin proprietate intelectuală – drepturi de autor, brevete și invenții, înregistrare mărci și design.

Peste 150 de specialiști, manageri, lideri si reprezentanți ai companiilor de IT, ai asociațiilor, camerelor de comerț și ai mediului academic își dau întâlnire la conferința PRIA IT&C Intellectual Property Iași, care este unul dintre cele mai mari evenimente de inovație, tehnologie digitală și protecție pentru IT&C din regiune. Astfel va deveni cadrul ideal pentru a împărtăși cele mai noi tendințe din domeniu și de a dezbate cele mai captivante teme din zona IT&C și de protecție a  buisnessului”.

Confirmarea participarii se face la adresa:  anda.stefanoiu@priaevents.ro.

Mai multe detalii sunt disponibile aici.

 

Invitatie: Prezentare raport Banca Mondială

Banca Mondială, în parteneriat cu EURONEST ICT CLUSTER, au plăcerea de a vă invita la lansarea raportului Băncii Mondiale Reaping Digital Dividends: Leveraging the Internet for Development in Europe and Central Asia” (“Răspândirea dividendelor digitale: Maximizarea utilizării Internetului în promovarea agendei de dezvoltare în Europa şi Asia Centrală”).

Evenimentul va avea loc pe 9 martie 2017, în intervalul 09:30-12:30, în Sala Voievozilor, et. 1, Palatul Culturii, Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, Iaşi.

Evenimentul constă în prezentarea raportului, urmată de două paneluri ce vor dezbate problemele critice înfruntate de către România în domeniul dividendelor digitale, atât din perspectiva sectorului public, cât și al celui privat, cum ar fi: agenda digitală a României, cum pot contribui decidenţii politici la răspândirea dividendelor digitale; care sunt impedimentele răspândirii beneficiilor transformării digitale şi care sunt oportunităţile pentru sectorul privat oferite de către revoluţia digitală.

La eveniment vor participa:

 • Maricel Popa, Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi;
 • Mihai Chirică, Primar al Municipiului Iaşi;
 • Autori ai raportului şi experţi ai Băncii Mondiale;
 • Reprezentanţi ai sectorului privat şi mediului academic.

Vă rugăm să confirmaţi participarea la eveniment la adresa de email: iirimia@worldbank.org (Ioana Irimia) până miercuri, 8 martie.

 Agenda lansare Iasi ECA Digital dividends

Clusterul EURONEST ITC, membru în Consorțiul Regional de Inovare

Clusterul EURONEST ICT a fost selectat, ca membru titular, in Consortiul Regional de Inovare Nord-Est (CRI).
Principalul rol al CRI consta in avizarea si monitorizarea Strategiei de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est (RIS3 Nord-Est) si a portofoliului de proiecte prioritare in sectoarele de specializare inteligenta, precum si in avizarea Notei Conceptuale Regionale pentru programarea finantarii prin Axa 1 din POR 2014-2020, respectiv analizarea si prioritizarea proiectelor destinate structurilor de inovare si transfer tehnologic.
Consortiul are 36 de membri, reprezentand mediul academic si de cercetare, intreprinderile inovative, autoritatile publice si societatea civila din regiune.

Mai multe detalii despre CRI si RIS3 sunt disponibile aici.

Sesiuni de instruire pentru accesarea de fonduri prin INSTRUMENTUL PENTRU IMM-uri al Comisiei Europene

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza, in perioada 21-23 noiembrie 2016, in Piatra-Neamt, Suceava si Bacau, o serie de seminarii dedicate IMM-urilor inovative si interesate sa depuna sau sa-si imbunatateasca o aplicatie in cadrul Programului de finantare: Instrumentul pentru IMM-uri*.

Lectorul invitat, Dr. Jernej Zupanc,  a indeplinit, deopotriva, rolul de evaluator in cadrul Programului Orizont 2020 (peste 200 aplicații evaluate), dar si de consultant (aplicatie aprobata in Faza 2 care a primit un punctaj de 14.1/15 si finantare in valoare de 1.5 milioane Euro).

Expertul va prezenta, in mod particular, detaliile care ar trebui urmarite de catre solicitanti in realizarea unei aplicatii si care pot juca un rol esential in evaluarea cu succes a unei aplicatii finantate din Instrumentul pentru IMM-uri. Participantii vor avea ocazia sa obtina informatii relevante pentru urmatoarele subiecte:

 • Care este rolul evaluatorilor externi in procesul de evaluare si punctare a unei aplicatii?
 • Ce urmaresc evaluatorii intr-o cerere de finantare realizata de o companie?
 • Care este solutia pentru cresterea credibilitatii unui IMM/consortiu si ideii de proiect inovativ propusa?
 • Care sunt greselile frecvente si cum pot fi acestea evitate?
 • Cum poate fi creata o „prima impresie” buna prin intelegerea perceptiei vizuale a evaluatorului?
 • Cum pot fi explicate ideile complexe intr-un material succint?

Locatiile de desfasurare a celor 3 seminarii sunt:

 • Piatra-Neamt, 21 Noiembrie 2016, Hotel Central (Piata Petrodava nr.1-3)
 • Suceava, 22 Noiembrie 2016, Camera de Comert si Industrie Suceava (Str. Universitatii nr.15-17)
 • Bacau, 23 Noiembrie 2016, Hotel Dumbrava (Str. Dumbrava Rosie nr.2)

Citeste tot articolul >>