Proiecte

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII CLUSTERULUI REGIONAL INOVATIV EURONEST IT&C HUB ȘI STIMULAREA INTERACȚIUNILOR DINTRE MEMBRI PENTRU DEZVOLTAREA DE PRODUSE ȘI SERVICII DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE

oie_transparent (4)
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
– co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

INCREASING THE COMPETITIVENESS OF EURONEST REGIONAL INNOVATIVE CLUSTER IT&C HUB AND STIMULATING INTERACTION AMONG MEMBERS FOR THE DEVELOPMENT OF HIGH-TECH PRODUCTS AND SERVICES

SMIS Code 49786

 

Beneficiary: EURONEST Regional Innovative Cluster IT&C HUB

Target group: all 21 cluster founding members, employees and customers of cluster companies, cluster adherents, other SMEs and clusters / business networks from region and country.

Project duration: 18 months.

Total value: 3,296,000.00 lei.

 

 

Context

Although it is the largest development region of Romania in terms of the number of inhabitants and of the area owned, the North-Eastern Region is on the last place as a level of development. Intra- and inter-regional disparities increased over the period 2005-2008, although, per capita, regional gross domestic product increased in real terms. From the existing statistical data, the disparity index continued to decline – in any global economic context (both in the period of growth and recession), down from 66.7% (2005) to 61.4% (2010). Relative to the Community average, the North-Eastern Region was registered with a disparity index of only 29%. The main factors determining the low level of development of the North-Eastern Region are:

 • lack of economic opportunities for the rural population;
 • low competitiveness of the economic environment.

 

Obiectivele proiectului:

 • creșterea valorii investițiilor în industria de IT&C în Regiunea Nord-Est;
 • creșterea inovării și intensificarea activităților de CDI în Regiune, astfel încât toate cele patru universități să fie clasificate în prima grupă valorică a universităților din România;
 • creșterea numărului angajaților din sectorul de IT&C din Regiune;
 • sprijinirea dezvoltării de noi IMM-uri în vederea diversificării activităților către sectoare cu valoare adaugată înaltă și sprijinul transferului tehnologic;
 • creșterea gradului de ocupare a populației active în domeniul IT&C prin programe adecvate de formare și specializare, inclusiv prin adaptarea curriculară a specializărilor de licență și master la cerințele mediului de afaceri din Regiune;
 • creșterea numărului de membri ai clusterului cu 15-20 de IMM-uri productive sau din domeniul serviciilor de înaltă tehnologie până în 2015 și creșterea volumului relațiilor comerciale și a interacțiunilor dintre membri cu 30-50% până în 2018;
 • asigurarea de suport și asistență tehnică pentru membrii clusterului în vederea accesării de noi clienți, noi piețe, precum și pentru activitatea de marketing și internaționalizare în vederea creșterii exprturilor cu 20% până în 2015 și cu 30% până în 2018;
 • sprijin în vederea integrării principiilor dezvoltării durabile, sustenabile și inteligente în dezvoltarea companiilor din cadrul clusterului;
 • realizarea de proiecte de cercetare comune de către universități și companii:

SIMAPS – Sistem de monitorizare si asistenta pentru persoanele cu nevoi speciale

Parteneri:

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași;                       

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

SC RomSoft SRL din Iași;

SisConGes – Dezvoltarea unui sistem reconfigurabil pentru controlul clădirilor inteligente și gestionarea utilizării energiilor provenite din surse regenerabile

Parteneri:

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava;

SC GreenSoft SRL din Iași.

 

 

Rezultate directe:

-specializarea membrilor EMC prin participarea la sesiuni de  informare,

-asigurarea de suport și atragerea de noi membri în Cluster,

-facilitarea accesului membrilor clusterului la o bază comună de date.

 

Impact/indicatori:

 • 21 IMM-uri noi atrase în Cluster,
 • 10 proiecte internaționale de colaborare,
 • creșterea cifrei de afaceri cumulată a IMM-urilor cu 25%,
 • creșterea valorii exporturilor IMM-urilor din domeniul IT&C din Cluster.

Coordonator proiect: Alina POPA

Email: aliapopa@yahoo.com