Obiective/Misiune

Obiective operaționale

Obiectivele specifice, raportate la profilul Regiunii și al industriei, se prefigurează astfel:

 • sprijinirea IMM-urilor cu capital autohton în vederea dezvoltării de produse/tehnologii proprii, cu valoare adăugată ridicată;
 • creșterea valorii investițiilor în industria de IT&C în Regiunea Nord-Est;
 • creșterea inovării și intensificarea activităților de CDI în Regiune, astfel încât toate cele patru universități să fie clasificate în prima grupă valorică a universităților din România;
 • creșterea numărului angajaților din sectorul de IT&C din Regiune;
 • sprijinirea dezvoltării de noi IMM-uri în vederea diversificării activităților către sectoare cu valoare adaugată înaltă și sprijinul transferului tehnologic;
 • creșterea gradului de ocupare a populației active în domeniul IT&C prin programe adecvate de formare și specializare, inclusiv prin adaptarea curriculară a specializărilor de licență și master la cerințele mediului de afaceri din Regiune;
 • creșterea volumului relațiilor comerciale și a interacțiunilor dintre membri în vederea valorificării produselor/tehnologiilor locale;
 • asigurarea de suport și asistență tehnică pentru membrii clusterului în vederea accesării de noi clienți, noi piețe, precum și pentru activitatea de marketing și internaționalizare în vederea creșterii exporturilor;
 • sprijin în vederea integrării principiilor dezvoltării durabile, sustenabile și inteligente în dezvoltarea companiilor din cadrul clusterului.

Viziunea de dezvoltare a clusterului

Viziunea generală a Strategiei de Dezvoltare a Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C HUB are la bază dezideratul creșterii competitivității Regiunii Nord-Est prin (1) susținerea dezvoltării unui sector care prezintă nu numai unul dintre cele mai ridicate potențiale de inovare, ci și avantajul că este indispenabil dezvoltării inteligente a tuturor celorlalte sectoare economice (infrastructura viitorului), (2) precum și prin realizarea de noi investiții și de transferuri tehnologice și  (3) prin intensificarea colaborării între universități/organisme de CDI și companiile active în domeniul IT&C pentru dezvoltarea de proiecte comune de cercetare fundamentală, industrială sau experimentală.

Clusterul Regional Inovativ EURONEST IT&C HUB va fi, la orizontul anului 2020, unul dintre cele mai dinamice clustere de la granița estică a Uniunii Europene, promotor al unui model economic durabil, inteligent și inclusiv care valorifică în mod optim resursele locale și regionale, transformând Regiunea Nord-Est într-un reper în domeniul IT&C și al cercetării aplicate, sub deviza We make IT in North-Eastern Romania!.

Misiunea și obiectivele strategice

Clusterul Regional Inovativ își propune să acționeze în baza conceptului place based competitiveness, valorificând oportunitățile specifice din Regiunea Nord-Est în materie de calificare a forței de muncă și de concentrare a organizațiilor furnizoare de educație superioară, transformându-le în avantaje locale într-un cadru integrat.

În consecință, pornind de la principiul proximității, au fost conturate următoarele obiective strategice SMART:

 • valorificarea potențialului IT&C și creșterea competitivității sectorului de IT&C atât la nivel regional, cât și național și internațional, prin crearea de produse/procese/tehnologii/sisteme proprii, de valoare adaugată și de inovare, având ca rezultat creșterea cifrei de afaceri cumulate a membrilor clusterului prezenți și viitori;
 • facilitarea generării de produse proprii și implementarea de inovare la produsele/procesele existente prin creșterea calității resurselor umane calificate și prin stimularea cercetării și a transferului de tehnologie;
 • creșterea concentrărilor companiilor în lanțuri de furnizori și promovarea imaginii clusterului la brand la nivel internațional.