Servicii

Decurgând din obiectivele asumate, clusterul oferă membrilor săi, prin personalul tehnic de specialitate pus la dispoziție de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – indiferent de apartenența sau non-aparteneneța acestora la EMC – următoarele categorii de servicii:

 • Servicii de management și networking în domeniile vizate:
  • identificarea de parteneri pentru proiecte comerciale sau de CDI;
  • stabilirea de contacte cu instituții, IMM-uri, entități din domeniu din țară și din straăinătate;
  • integrarea și participarea în diverse rețele din industria de IT&C;
  • dezvoltarea de rețele tematice derivate din tematicile de interes și specializările membrilor clusterului;
  • organizarea de evenimente/dezbateri/mese rotunde în domenii de interes cu participarea unor actori relevanți din sfera politicilor publice, finanțe;
  • identificarea oportunităților de organizare de schimb de experiență/bune practici în domeniu;
  • elaborarea/realizarea/implementarea de proiecte de CDI sau de creștere a competitivității membrilor clusterului etc.;
 • Servicii de informare:
  • dezvoltarea și accesul la propria bază de date ca va conține informații la zi despre resursele umane din domeniu, evoluția sectorului de IT&C din zona acoperită de cluster, analize de piață și integrated marketing communication, informații despre proceduri de achiziție publică derulate în regiune sau în străinătate, programele/cursurile de perfecționare disponibile etc.;
 • Servicii de formare și perfecționare a resurselor umane din cluster, atât la nivel de management, cât și de execuție;
  • realizarea și accesarea, în sistem închis, a unui HR Supply-Demand Portal, cu date de intrare furnizate atât de cerere, cât și de oferta din Regiune;
  • furnizarea de cursuri certificate/autorizate pentru domenii de interes general (management de proiect, management strategic, resurse umane);
 • Servicii de consultanță în următoarele domenii:
  • legislație și politici europene în domeniul IT&C, inclusiv brevetare, proprietate intelectuală, drepturi de autor;
  • identificarea și obținerea de finanțări pentru proiecte derulate între membrii clusterului, atât din surse de finanțare nerambursabilă (fonduri europene), cât și din alte surse de finanțare naționale sau internationale;
 • Servicii de promovare (inclusiv prin editarea și distribuirea unui newsletter în limba engleză la misiunile economice ale ambasadelor din România, la târguri și alte evenimente de profil).

 

Dimensiuni strategice de acțiune

În principiu, demersul de consolidare a clusterului regional inovativ EURONEST IT&C HUB se dimensionează pe două mari coordonate:

 1. Prima dimensiune, aferentă obiectivelor generale, vizează atingerea unui nivel ridicat de competivitate pentru toate firmele din cadrul clusterului. Se intenționează dezvoltarea de produse proprii, valoare adaugată și inovare în următorii 5-8 ani, cu atingerea unui indicator măsurabil de creștere a cifrei de afaceri însumate a membrilor clusterului. Realizarea de produse/procese/tehnologii proprii poate fi determinată de asigurarea condițiilor de cooperare necesare, prin exploatarea comună a resurselor, prin utilizarea unor mijloace de comunicare adecvate și printr-o cunoaștere la zi a standardelor, practicilor și tendințelor în domeniu.
 2. A doua dimeniune vizează axele, direcțiile strategice de acțiune necesare stimulării mediului de afaceri din domeniul IT&C din Regiune, în sensul expus mai sus.

servicii

Schema de mai sus evidențiază relațiile de interdependență dintre resursele umane și industria de IT&C din Regiune. Presiunea cantității resurselor umane bine pregătite în domeniu este acut resimțită de companiile din cluster, care au evaluat numărul insuficient de profesioniști în domeniu ca fiind principabul obstacol de dezvoltare a industriei. Deși, anual, cele patru universități din cluster furnizează aprox. 700-800 de absolvenți în domenii relevante pentru profilul companiilor din cluster, foarte puțini dintre aceștia dețin cunoșțințele și competențele necesare pentru angajatori. De cele mai multe ori este necesară parcurgerea, după angajare, a unui stagiu de formare/specializare/training, care se întinde uneori și pe durata a 9-12 luni, ceea ce implică, pentru companii, costuri extrem de ridicate și periclitează anumite proiecte/contracte pentru care se solicită anumite calificări într-un interval de timp dat. Pornind de la aceste considerente, unul dintre obiectivele majore ale clusterului vizează resursele umane, cele care stau la baza dezvoltării întregii industrii de IT&C din regiune. Revenind la schema de mai sus, aceasta evidențiază faptul că interdependența dintre resurse umane bine instruite, activități de cercetare orientate către transfer tehnologic și piață și un marketing adecvat sunt motoarele creșterii competitivității sectorului de IT&C, atât la nivelul clusterului, cât și la nivel de industrie, în general.

Pentru fiecare dintre componentele enumerate, Strategia de Dezvoltare a clusterului regional inovativ  EURONEST IT&C HUB prevede acțiuni concrete cu implementare pe termen scurt și mediu.

servicii2

Fig. 2. Planul sintetic de acțiune pe termen scurt al Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C HUB